SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är systemiska konstellationer?
Vid ett systemiskt förhållningssätt har man fokus på relationer, samband och kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka. System kan i detta sammanhang vara alltifrån familjer, organisationer, kulturer, vår relation till oss själva och våra mål i livet. Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de olika system vi ingår i.

Vid en systemisk konstellation skapas en scenisk gestaltning av det system man vill utforska. En systemisk konstellation kan ske på flera olika sätt. Man kan rita det system man vill utforska, jobba med symboler för de delar som ingår, alternativt välja personer som representanter för viktiga element i systemet. Oavsett vilken metod man väljer så skapas en extern bild av den inre bild av systemet som man bär på. Det ger insikter om vad som pågår och finns på systemisk nivå. Något vi ofta är omedvetna om.

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och har utvecklats av den tyske filosofen och familjeterapeuten Bert Hellinger och är idag en internationellt etablerad metod. Metoden har sin grund i bl a fenomenologi, strukturell familjeterapi, anknytningsbaserad terapi, psykodrama och lösningsfokuserad terapi. Idag används systemiska konstellationer inom många skilda områden för att ge möjlighet till utveckling för enskilda, par, familjer och olika samhällsfunktioner och organisationer. Det gör vi med stöd av Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.