SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här ser SFSKs styrelse ut idag
OrdförandeStéphane BruchfeldKontaktuppgifter    
Jag är väldigt tacksam över att ha kommit i kontakt med konstellationsmetoden, och djupt fascinerad av dess förmåga att avtäcka "det som är" bakom våra olika ”livsberättelser”. Hur den alls kan fungera, särskilt vad som kallas "representative perception", undrar jag mycket över, men jag är övertygad om att detta är något som en dag kommer att kunna förklaras vetenskapligt. Eftersom jag är historiker men inte varken terapeut eller coach leder jag inga vanliga workshops, men jag är mycket intresserad av att utforska om sättet att arbeta kan vara till hjälp för att belysa och förstå större politiska och sociala konflikter och system, och bidra till att hitta möjliga alternativ och vägar framåt. En av mina förhoppningar är att kunna medverka till att göra konstellationsmetoden både mer känd och respekterad i sammanhang utanför "konstellationsvärlden".
070-555 72 19
smbruchfeld@gmail.com
SekreterareIréne KnopffKontaktuppgifter    
Min vision för SFSK är att hitta vägar att inkludera den yngre generationen. Jag vill öka medvetenheten om familjekonstellationer och visa vilken påverkan den dolda familjedynamiken har på ungdomars dagliga liv, generella hälsa och välmående. Jag är systemiskt inriktad beteendevetare och har sen 1985 arbetat, utbildat och utvecklat relationsmetoden levatillsammans för arbete med par och enskilda. Under de senaste nästan 20 åren har jag också via utbildning, workshops och seminarier och egna familjekonstellationer vidareutbildat mig som familjekonstellatör. Inte minst har jag försökt att införliva båda dessa två metoder i mitt arbete.
073-350 03 12
ireneknopff@gmail.com
KassörIsabella HermelinKontaktuppgifter    
Det som jag tycker mest om med konstellationsarbetet är den kreativa aspekten som går bortom våra mentala föreställningar och åsikter. Att använda kroppen för att gestalta olika skeenden är ett spännande sätt att "plocka upp" information som vi i vardagslivet oftast glömmer bort. Man blir alltid överraskad, omtumlad och tacksam över vad som kommer fram i arbetet.
070-554 66 71
isabella.hermelin@gmail.com
LedamotInger Axiö AlbinssonKontaktuppgifter    
Eftersom jag arbetar med psyke och kroppsliga problem, inser jag vilken fantastisk metod konstellationsarbetet erbjuder och hur vi kan koppla upp oss till vår livskraft, frigöra självhelande krafter, bli av med stagnationer; egentligen samma sak som jag gör med mina mer fysiska metoder t ex kraniosakral terapi eller kinesiska medicinen.

Att arbeta med konstellationer är så givande framför allt eftersom det är mindre snack och mer verkstad. De hjälper oss också att förstå varför konflikter i familjer, grupper och arbetsplatser kan vara så svåra att lösa, vi kan inte snacka oss till en lösning, vi måste känna dem...

Samtidigt som vi vill lära oss mer och mer genom att träffa andra personer som arbetar på annat sätt med konstellationer, vill vi ju också gärna sprida informationen om denna fantastiska metod till vanliga människor.
070-637 08 47
inger@axio.se
LedamotDavid PilbäckKontaktuppgifter    
David Pilbäck är TRE-instruktör. TRE står för Tension and Trauma Releasing Exercises. Han är även Safe & Sound Protocol Provider, SSP är en metod för att reglera ner nervsystemet via ett hörselträningsprogram. Han är även utbildad styrelsemedlem genom Styrelseakademin.

David har länge haft rörelsen och dansen som största intresse, som dansare, danslärare och organisatör. Studierna ägnades till stor del av en fenomenologisk undersökning av hur dansen och rörelsen kopplas till vårt känsloliv. Han arbetar med trauma-informerad dansundervisning inom Argentinsk Tango.

David utbildar sig nu till konstellatör för Charlotte och Pille och har både familje- och organisationsperspektivet som intresse. David vill allra helst arbeta med träning av klienternas och representanternas interoception genom rörelsefenomenologi som grunden för det inre arbetet med konstellationer. Han driver även företaget Instinkt som arbetar med personlig utveckling och psykisk friskvård.
08-307700
david@instinkt.nu
LedamotCatarina NilssonKontaktuppgifter    
Jag intresserar mig för konstellationer som metod för förändring, både i människors liv och i organisationer. Framöver vill jag titta på hur metoden kan användas som del i förändringsprocesser och i sammanhang där en organisation eller en grupp vill komma vidare från nuläget.

Min bakgrund är inom statsvetenskap och jag arbetar idag med internationellt utvecklingssamarbete och strategisk kommunikation.
catarina@iname.com