SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att ställa upp en konstellation
De känslor vi upplever är alltid en effekt av något som har hänt - just nu eller långt tidigare. Det räcker därför med att kort redogöra för händelser och rena faktauppgifter om familjen när man sätter upp en konstellation. Det kan t ex handla om vem som dog, vem som var sjuk, vem som lämnade familjen eller blev utesluten på något sätt.

I organisationer: Organisationens historia, vem startade företaget, ev.tidigare chefer/andra viktiga personer, eventuella dramatiska händelser/utveckling, dold agenda.

Den som sätter upp en konstellation väljer ut representanter för de familjemedlemmar som ska ingå, inklusive en person för sig själv. Klienten placerar representanterna för familjen i rummet utifrån den inre bild som han/hon har av sin familj. Placeringen av representanterna görs försiktigt och lugnt.

I organisationer: de personer som är berörda i företaget och ibland en person som får representera hela företaget och företagets syfte/produkt.

Som representant spelar du ingen roll, deltar inte i ett psykodrama eller i någon form av skulptering. Koncentrationen sker enbart på känslor och reaktioner som representanten börjar uppleva, ibland kan dessa upplevelser vara främmande för den egna personen.

Konstellatören går runt till samtliga i konstellationen och frågar hur de uppfattar sin situation i de positioner där de blivit placerade. Reaktionerna tillåter den dolda dynamiken att komma fram i ljuset och förser konstellatören med tillräckligt information för att steg för steg kunna leda klienten vidare mot en eventuell lösning. Det kan även sluta med ett tydliggörande av hur det ser ut just NU. Att det är det, som är möjligt just då.

En konstellation genomförs i två steg. Det första innebär att man synliggör den dolda dynamiken som finns i familjen/organisationen. Det andra steget innebär att man söker nya förhållningssätt som kan leda till en lösning.

Bert Hellinger menar att en lösning endast har effekt om den berör klientens primärkänslor. Försoning och läkande kan då ske på en djupare nivå.