SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationskonstellationer
Många av de problem och utmaningar man idag stöter på i dagens organisationer kräver andra metoder och tillvägagångssätt än traditionella. Den "gamla" verktygslådan räcker inte till. En växande insikt är behovet av ett systemiskt förhållningssätt. Orsaken till de problem man upplever finns många gånger på en systemisk nivå och behöver därför mötas med ett systemiskt förhållningssätt.

Systemiska konstellationer kan tillämpas både vid utveckling av individer, grupper och team samt verksamheter. Exempel på situationer då systemisk coachning och en konstellation kan ge nya infallsvinklar är:
  • Ett team återfaller alltid i samma mönster trots flera insatser
  • Brist på tillit i en grupp
  • En ledare hittar inte sin roll i relation till sin grupp
  • En medarbetare når inte sina mål trots att alla förutsättningar finns
  • Skapa gemensamma syften och mål
  • En känsla finns av att man sitter fast men förstår inte varför
  • Vid viktiga affärsbeslut