SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Kusinträffar
"Lika - Olika - Unika"

"Kusinträffar" startades 2013. MEDLEMMAR träffas från olika föreningar: SFSK, PsykosyntesFörbundet, SAG (gestaltterapeuter), Symbolföreningen, Uttryckande konst och Psykodrama, för en heldags workshop.

Här får du möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån de specialkompetenser som förenar, respektive skiljer oss åt och vad vi kan lära av varandra.

Vi utgår från ett fall, en klients frågeställning och tre terapeuter från våra olika föreningar agerar. De kommer, en i taget, att demonstrera sina varierande sätt att närma sig klientens dilemma.

De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträffen”, ett namn som pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går ENBART UT TILL MEDLEMMAR i våra olika ”kusin”-föreningar.

Varje förening har lika många deltagarplatser per tillfälle, antalet är beroende på lokalen.

Vi ses en gång/termin.

För kommande kusinträffar se Kalendarium.

Bakom inbjudan står följande "kusin"-föreningar:
SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se
Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se
SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se