SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemiska Konstellationers historia i Sverige
TIDSLINJEN Årtal  
Karen Hedley – första konstellationen i Sverige på Psykosyntesutbildningen i Göteborg. 1995  
Maj – Karen Hedley bjuder in Albrecht Mahr till en workshop i Göteborg.

Lucie Rosvall bjuder in Albrecht Mahr till en workshop i Göteborg.

Karen Hedley organiserade en workshop med Dr. Albrecht Mahr i Göteborg. Strax därefter flyttar Karen tillbaka till England och överlåter stafettpinnen till Lucie, som organiserar en workshop med Albrecht Mahr i Göteborg senare samma år.
1997  
Lucie Rosvall Wiberg och hennes utbildningsföretag, Inkludera, fortsätter arrangera workshops i Göteborg med Albrecht Mahr. Från tre workshops per år i starten till fyra per år. Under åren arrangerade Lucie, Inkludera, sammanlagt över 40 workshops med Dr Mahr i Göteborg och senare i Stockholm.

Januari – Charlotte Palmgren bjuder in Karen Hedley till workshop i Stockholm. Totalt 18 workshops fram till 2001.
1998  
Karen Hedley håller den första utbildningen i Stockholm.

"Eftersom efterfrågan därmed var mättad i Göteborg sökte sig Karen till Stockholm där hon fortsatte med Workshops arrangerade av Anette Krüger." –Lucie

Albrecht Mahr håller den första utbildningsgruppen i Göteborg, organiserad av Lucie Wiberg.
2000  
Charlotte Palmgren bjuder in Bert Hellinger till en workshop i Stockholm – 170 deltagare.

Hellingers bok Boja eller Kraft översätts till svenska av Charlotte Palmgren.

Albrecht Mahr startar en ny utbildningsgrupp, nr 2 i Göteborg.
2001  
Charlotte Palmgren bjuder in Bert Hellinger till en workshop i Stockholm (150 deltagare). Hon grundar sedan Svenska Hellinger Institutet.

Flera personer utbildas till konstellatörer och börjar hålla workshops. I Göteborgstrakten är Pille Naeris och Inga-Christina Kleist samt Ingrid Gunberg 2002, Monica Cederholm 2003 aktiva och håller flera workshops. De är fortfarande aktiva.

Albrecht Mahr håller tredje utbildningsgruppen i Göteborg ordnad av Lucie Wiberg.

Det första seminariet i organisationskonstellationer genomförs i Stockholm vid två tillfällen. Dr. Rauscher och Jan Jacob Stam bjuds in av Charlotte Palmgren som fortsätter ordna organisationsseminarier årligen fram till 2009.
2002  
Albrecht Mahr håller fjärde utbildningen i Göteborg – ordnad av Lucie Wiberg.

Första utbildningen i Organisationskonstellationer hålls av Jan Jacob Stam, ordnas av Charlotte Palmgren.
2003 SISCO (Scandinavian Institute for Systemic Constellations). Lucie Rosvall och Albrecht Mahr tar initiativ till att bilda en organisation för yrkesverksamma utövare av konstellationsarbete. Under 2003 och 2004 genomfördes ett antal träffar i Göteborg. Deltagare var förutom Lucie och Albrecht, Inga-Christina Kleist, Ola Stillbäck, Pille Naeris och Eva Schmeling
Albrecht Mahr håller femte utbildningen i Göteborg – ordnad av Lucie Wiberg. 2004  
Albrecht Mahr håller sjätte utbildningen i Göteborg – ordnad av Lucie Wiberg. 2005  
Det blir allt fler aktörer och yrkesverksamma utövare som håller konstellationer i Sverige både i Göteborg, Stockholm och andra delar av landet.

Albrecht Mahr håller sjunde utbildningen i Göteborg – ordnad av Lucie Wiberg.
2006  
Albrecht Mahr och Karen Hedley engageras för en femte utbildningsomgång som förläggs till Stockholm i samarbete mellan Lucie Wiberg och Malin Henriksson Pratt.

Efter ett antal sporadiska handledningstillfällen fortsätter Karen Hedley och Albrecht Mahr att genomföra handledningsdagar för yrkesverksamma Konstellatörer både i Göteborg och Stockholm.

Albrecht Mahr håller åttonde utbildningen, förläggs i Stockholm – ordnad av Lucie Wiberg.

"Om du visste hur mycket jag älskar dig" av Charlotte Palmgren. Utgiven av Svenska Hellinger Institutet.
2007  
Efter tolv år, mer än 40 workshops och 7 utbildningsgrupper överlåter Lucie Wiberg "Inkludera", verksamheten till Psykosyntes Akademin i Stockholm som fortsätter arrangera workshops och utbildningar under ett antal år. I verksamheten som Lucie bedrev tillsammans med Dr Mahr och Karen Hedley har omkring ett tusen personer deltagit i workshops och över ett hundra har genomgått utbildningen.

Charlotte Palmgren bjuder in Bertold Ulsamer till ett seminarium i Stockholm. Hon fortsätter årligen att bjuda in utländska konstellatörer.

Nionde utbildningen med Albrecht Mahr organiseras av Psykosyntes Akademi i Stockholm.
2008  
Utländska konstellatörer bjuds in allt oftare av yrkesverksamma svenska konstellatörer. Solveig Reinhold och Marie Fridolf bjuder in Carola Castillo, vid olika tillfällen.

Tionde utbildningsgruppen med Albrecht Mahr, Karen Hedley och Constanza Potschka-Lang på Psykosyntes Akademi i Stockholm.
2009  
Elfte utbildningen med Albrecht Mahr, Karen Hedley och Constanza Potschka-Lang på Psykosyntes Akademin i Stockholm. 2010  
Charlotte Palmgren håller en utbildning i Familjekonstellationer i egen regi på Svenska Hellinger Institutet. 2011  
  2012 SFSK – Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer konstituerar sig i juni 2012. Ann-Christin Rosén, Ulf Petrén, Beth Hammarström och Irene Knopff gör grundarbetet och är de första styrelsemedlemmarna.
Svenska Hellinger Institutet och ASKIS (Gunilla Boivie) startar samarbete och utbildning i Systemiska Konstellationer. Första utbildning hålls i Stockholm och Göteborg. Pille Naeris var lärare i Göteborg och Charlotte Palmgren i Stockholm. 2013  
Charlotte Palmgren ger ut sin andra bok Under Ytan,, utgiven av Svenska Hellinger Institutet.

Andra utbildning i Systemiska Konstellationer av Svenska Hellinger Institutet och ASKIS.
2014