SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familjekonstellationer
Bert Hellinger började som katolsk präst och verkade under många år bland zulu-folket i Afrika. Efter 20 år lämnade han kyrkan och började studera psykoanalys, Virginia Satir och hennes nya synsätt på familjeterapi, österländska filosofier och olika terapeutiska skolor däribland Gestaltterapi.

Utifrån studier och arbete under 30 år har successivt metoden Familjekonstellationer vuxit fram. Familjekonstellationer utgår från tre grundläggande principer: rätten att höra till, kronologisk ordning samt balans mellan givande och tagande. Det visar sig att ett personligt dilemma nästan alltid på ett eller annat sätt har med någon av dessa tre principer att göra.

Alla sociala sammanhang som människan verkar i styrs och påverkas av olika systemiska principer. Ofta är vi omedvetna om hur dessa "lagar" och principer påverkar vår vardag. Vi lever därför våra liv i en dynamik som vi egentligen inte har kunskap om och alltså inte kunnat göra något åt. Det kan t ex innebära att vi kan vara indragna i andra familjemedlemmars problem över generationer utan att veta om det. Det återverkar ändå på våra känslor, tankar, handlingar och relationer.

Som en konsekvens av detta kan vi ha svårigheter att förbättra eller förändra vår egen situation även om det är vad vi mest av allt önskar.

Med hjälp av Familjekonstellationer synliggörs denna dolda dynamik.