SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.En workshop med systemiska konstellationer i Stockholm 21-22 september 2019

Kan vi kommunicera med naturen för att finna insikter och lösningar?DENNA NYSKAPANDE WORKSHOP riktar sig till var och en som söker svar på hur vi kan förhålla oss till naturen på ett bra sätt. Vi kommer att ta upp frågor såsom speciella spörsmål om djur, växter, jord eller miljöprojekt, till andra och nya perspektiv på vår tids ekologiska frågor.

VI KOMMER ATT FÅ VETA MER om hur sådan kommunikation sker dagligen runt om i världen och vilka fördelar det ger och vi använder oss av systemiska konstellationer. Det är en metod som har utvecklats för att behandla och lösa problem inom olika komplexa system, från organisationer, företag och politiska och sociala fält till mänskligt/ekologiskt samspel. Ingen tidigare erfarenhet av konstellationer krävs. Workshopens språk är engelska.

MELISSA ROUSSOPOULOS var i många år verksam i sedvanligt miljöarbete. Sedan 2005 har hon forskat om kommunikation med naturen, samt har publicerat och presentera sina fynd vid konferenser runt om i världen. Hon anlitas av privata och offentliga klienter, inklusive lantbruksuniversitet, miljögrupper och jordbrukare.

  • ARRANGÖR: Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer (SFSK)
  • TID: Lörd 21/9 kl 10-18, Sönd 22/9 kl 9.30-16.30
  • PLATS: Centrala Stockholm
  • PRIS: Medlem Early Bird före 1/8 2.000:-, Icke medlem Early Bird före 1/8 2.500:-, Medlem efter 1/8 2.700:-, Icke medlem efter 1/8 3.200:-
Klicka för mer information (pdf) >>
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSK´s styrelse om medlemskap: isabella.hermelin@gmail.com.

Tidigare medlemsbrev / rapporter: