SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för ett systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.Medlemsbrev oktober 2019

Kära SFSK-medlemmar!

Här följer en kort rapport om vad som hänt i föreningen sedan sist, och om planerade aktiviteter under de kommande månaderna.

Bert Hellinger (1925-2019)
Som de flesta säkert redan vet gick Bert Hellinger ur tiden för några veckor sedan. Vi planerar att ordna ett medlemsmöte någon gång i november-december för att samtala om Hellinger och vad han har betytt, hur konstellationsmetoden har förändrats och utvecklats och vart den, eller snarare metoderna, kan tänkas ta vägen nu. Mer information om tid och plats kommer senare.

Workshop i Naturkonstellationer
21-22 september genomförde vi en workshop i Naturkonstellationer med Melissa Roussopoulos från England. Vi var ca 20 deltagare från olika intresseområden, forskare, konstellatörer, miljöengagerade m.fl. Det blev en mycket intressant helg. Vi ställde upp olika konstellationer och fick också höra om Melissas forskningsresor bl.a till Sydafrika. Vi hoppas att workshopen ska generera nytt samarbete mellan de olika intresseområdena i framtiden.

Kusinträff
Som vi har skrivit om tidigare så medverkar SFSK i nätverket Kusinträff, där representanter från Psykosyntes, Gestalt, Psykodrama, Symbolterapi, Uttryckande konst och Bildterapi under en dag jobbar med en och samma klient utifrån tre olika metoder. Vår representant denna gång, den 29/9, var Ann-Christin Rosén som också håller i våra Cafékvällar. Nästa Kusinträff blir förmodligen i mars, men vi kommer att skicka ut information om detta i god tid innan om någon skulle vilja vara med. Det är ett unikt tillfälle att erfara hur olika metoder närmar sig samma frågor.

Cafékvällar
Nästa Cafékväll blir den 5/11 kl 18.30-20.00 på MötesRum, Luntmakargatan 52 i Stockholm. Kvällen leds av Ann-Christin Rosén och temat denna gång är ”Kroppens signaler”. Separat inbjudan har gått ut. Anmälan sker till Angela Högberg 070-7273996 eller Ann-Christin Rosén 070-6885318. Anki och Angela kommer dessutom att erbjuda tidigare Café-deltagare med intresse för fördjupning en workshop, lördag 23/11 kl 12.30-17.00, i närheten av Sankt Eriksplan. En klientplats kostar 800 kr och representant 550 kr. För mer info kontakta Angela Högberg 070-7273996 eller Ann-Christin Rosén 070-6885318.

För styrelsen, Isabella
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSK´s styrelse om medlemskap: isabella.hermelin@gmail.com.

Tidigare medlemsbrev / rapporter: