SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.Medlemsbrev april 2019

Kära SFSK-medlemmar,

Vårens medlemsmöte 17 maj kl 13-16!
Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm.
Gunilla Boivie berättar om utbildningen hon går i organisationskonstellationer ("System Dynamics in Organizations") hos Jan Jacob Stam och det holländska Hellingerinstitutet. Gunilla är mycket inspirerad av utbildningen och vill gärna dela med sig. Vi kommer att få prova på övningar och organisationskonstellationer utifrån våra frågeställningar, och som vanligt bjuder vi på fika och trevlig samvaro. Anmälan till ireneknopff@gmail.com senast 10 maj.

Föreningens årsmöte hölls 23 mars i närvaro av 10 medlemmar. Årsmötesprotokollet och den reviderade verksamhetsberättelsen följer med detta utskick. Jivan Dios hade valt att lämna styrelsearbetet, och årsmötet valde in två nya styrelsemedlemmar. De är Catarina Nilsson och David Pilbäck, och ni kommer att hitta deras (och den övriga styrelsens) presentationer på hemsidan.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls 5 april. Stéphane Bruchfeld valdes till ordförande, Iréne Knopff till sekreterare och Isabella Hermelin och Inger Axiö Albinsson valdes till kassör. Isabella sköter den löpande ekonomin medan Inger har hand om bokslut och deklaration.

Fortsätt läsa resten av medlemsbrevet (pdf) >>


Tidigare medlemsbrev / rapporter:
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSKīs styrelse om medlemskap: isabella.hermelin@gmail.com.